ROgift.ro(magazin de cadouri)

Organizarea generală a corpului uman 
      Organele:- grupări de celule şi ţesuturi, care s-au diferenţiat pentru a îndeplini anumite funcţii în   organism
-          aceste funcţii se reflectă în forma şi structura organelor
-          nu funcţionează izolat, ci în strânsă corelaţie unele cu celelalte
-          viscere: se foloseşte mai ales pentru organele interne.
         Aparatele:         grupări de organe a căror funcţie principală e comună, deşi structura lor e diferită din punct de vedere morfologic (locomotor, digestiv).

          Sistemele:         unităţi morfologice şi funcţionale, alcătuite din organe care au aceeaşi structură, sunt formate din acelaşi ţesut (nervos, osos, muscular).

          Corpul uman:  - tot unitar morfologic şi funcţional, în strânsă corelaţie cu mediul înconjurător
-          legătura funcţională dintre părţile corpului se face pe două căi:
            - umoral: sânge, lichid interstiţial, limfă.
            - nervos: SN

Axe şi planuri de orientare

            - omul având simetrie bilaterală prezintă 3 axe şi 3 planuri:
      Axelecorespund dimensiunilor spaţiului şi se întretaie în unghi drept:
  1. longitudinal (frontal)este vertical şi are 2 poli:     superior (cranial)
 inferior (caudal)
                                                - pleacă din creştetul capului şi merge până în centrul poligonului de susţinere a corpului (suprafaţa tălpilor şi spaţiul dintre ele)
  1. sagital (antero-posterior=ventro-dorsal)este axul grosimii corpului
- are un pol anterior şi altul posterior
  1. transversal     corespunde lăţimii corpului
-          este orizontal şia are un pol stâng şi drept
Planurileprin câte 2 din axele amintite trece câte un plan
1.      sagital       – trece prin axul longitudinal şi sagital
-          trece prin mijlocul corpului (median) împărţindu-l în 2 jumătăţi
simetrice şi se numeşte medio-sagital = simetriei bilaterale
                                    - formaţiunile mai        apropiate se numesc:   - mediale
                                                                        depărtate se numesc:   - distale
                                    - toate celelalte planuri sagitale sunt paralele cu el şi între ele şi sunt perpendiculare pe planul frontal şi se numesc parasagitale
2.      frontal      - merge paralel cu fruntea şi trece prin axul longitudinal şi transversal
-          împarte corpul în partea anterioară (ventrală) şi posterioară (dorsală)
3.      transversal (orizontal)     - trece prin axul sagital şi transversal
- împarte corpul în superior (cranian) şi inferior (caudal)
- se numeşte şi planul metameriei corpului deoarece secţionările prin acest nivel îl taie în felii suprapuse paralele între ele unele superioare (craniene) şi altele inferioare (caudale).


Nomenclatura anatomică

Sistemul de denumiri, totalitatea de termeni, folosiţi într-o anumită disciplină sau într-un domeniu al ştiinţei.
 -când se vorbeşte de membrele corpului se foloseşte termenul de:
§  proximal pentru formaţiunile mai apropiate de rădăcina membrelor, deci de trunchi
§  distal pentru cele mai depărtate
- la antebraţ se foloseşte termenul de à radial, în loc de lateral
                                                            à ulnar, în loc de medial
- la gambă        à tibial în loc de medial
                        à peronier (fibular)în loc de lateral
- la mână- volar (palmar)
- la picior         àdorsal pentru formaţiunile superioare
                        àplantar pentru cele inferioare (talpa sau planta piciorului)
- superficial sau profund, exterior şi interior arată, mai ales, gradul de profunzime a formaţiunilor corpului
- soma = partea somatică a corpului, cuprinde totalitatea formaţiunilor, fără viscere
- viscere = organele interne ale corpului.

Vanzari icoane ortodoxe

 
 
 
eXTReMe Tracker