ROgift.ro(magazin de cadouri)

Contabilitatea terenurilor


Terenurile se referă la activele materiale pe termen lung neuzurabile, care au o durată de utilizare nelimitată în desfăşurarea activităţii întreprinderii sau pot fi destinate închirierii.
Valoarea de intrare a terenurilor cuprinde valoarea de cumpărare, comisioanele brokerilor, plata pentru evaluarea terenurilor, alte servicii, impozitele de procurare a proprietăţii, cheltuieli pentru demolarea clădirilor inutile, plăţile pentru consultaţii, taxele pentru înregistrare, cheltuielile de verificare a existenţei sechestrului, gajului, ipotecii sau a altor restricţii legate de proprietate.
Terenurile se ţin la evidenţă separat:
1. Terenuri fără construcţii
2. Terenuri în construcţii
3. Terenuri cu zăcăminte
4. Terenuri arendate pe termen lung.
Pentru evidenţa terenurilor este destinat contul activ 122 “Terenuri”. În debitul acestui cont se reflectă valoarea de intrare sau reevaluată a terenurilor procurate (prin cumpărare sau arendă pe termen lung), iar în credit – valoarea de bilanţ a terenurilor ieşite. Soldul acestui cont este debitor şi reprezintă valoarea terenurilor la finele perioadei de gestiune.
Evidenţa analitică a terenurilor se ţine pe tipuri de terenuri, pe destinaţii şi locuri de situare.
Deoarece terenul are o durată de utilizare nelimitată uzura pentru el nu se calculează.
Terenul poate avea diferite destinaţii: de producţie, pentru vînzare (investiţii), pentru închiriere.
În cazul achiziţionării unui complex de obiecte la un preţ unitar, care include valoarea terenului şi a clădirilor amplasate pe această sumă plătită, această valoare se repartizează între obiectele cumpărate proporţional valorii venale a fiecărui obiect aparte.
Exemplul 1:
Pentru un complex, care constă dintr-un teren şi o clădire, întreprinderea a plătit 190 000 lei.
Pentru a lua la evidenţă acest complex este nevoie de separat valoarea terenului de valoarea clădirii, fiindcă numai pe clădire se va calcula uzura. Pentru aceasta determinăm preţul de piaţă aparte a clădirii şi a terenului care constituie:
- terenul – 140 000 lei,
- clădirea – 6 0 000 lei
_________________________
Total – 200 000 lei.
Coeficientul de corelare a preţului de cumpărare şi a valorii de piaţă a lotului constituie:
C={190000}/{200000}=0.95
Pentru determinarea valorii fiecărui obiect efectuăm următoarele calcule:
- terenul          140 000 x 0,95 = 133 000
- clădirea      60 000 x 0,95 = 57 000
                        _____________________
                                           Total 190 000
Astfel, valoarea de intrare a terenului va constitui 133 000 lei, iar valoarea de intrare a clădirii – 57 000 lei
Imobilizarile corporale sunt reprezentate de acele bunuri care servesc activitatea de productie si comert în mai multe exercitii financiare. Ele se gasesc sub forma de terenuri si mijloace fixe.
            Contabilitatea terenurilor este realizata cu ajutorul contului 211 "Terenuri si amenajari de terenuri", cont de active imobilizate corporale cu functie contabila de activ.
            Contul 211 "Terenuri si amenajari de terenuri" se debiteaza prin creditul conturilor:
            *Contul 404 "Furnizori de imobilizari" cu valoarea terenurilor achizitionate de la terti;
            *Contul 456 "Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul", cu valoarea terenurilor aduse ca aport  la capitalul societatii;
            *Contul 231 "Imobilizari corporale în curs", cu valoarea amenajarilor de terenuri, executate în regie proprie.
            Se crediteaza prin debitul conturilor:
            * Contul 456 "Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul" cu valoarea terenurilor aportate, retrase de asociati;
            * Contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital", cu valoarea terenurilor scoase din gestiune prin vânzare.
            Soldul  debitor al contului 211 "Terenuri si amenajari de terenuri" reprezinta valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri existente în patrimoniu.
            Schematic, continutul economic al contului 211 "Terenuri si amenajari de terenuri" se prezinta astfel:

D
211
C
404
456
456
6583
231

S.F.D.


Mijloacele fixe reprezinta obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
- are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilita prin hotarâre a
  Guvernului;
- are o durata normala de utilizare mai mare de un an;
Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe, se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set;
La intrarea în patrimoniu mijloacele fixe se înregistreaza în contabilitate la valoarea de intrare, ce este reprezentata:
a)de pretul de achizitie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;
b)de costul  de productie pentru mijloacele fixe constituite sau produse de unitatea patrimoniala;
c)de valoarea ramasa actualizata în urma reevaluarii mijloacelor fixe în baza  unei dispozitii legale exprese;
d) de valoarea actuala pentru mijloacele fixe dobândite cu titlu gratuit. La stabilirea valorii actuale se va tine cont de valoarea  mijloacelor fixe cu caracteristici identice sau similare si de gradul de uzura fizica a mijloacelor fixe primite.
e) de valoarea de aport acceptata de parti pentru mijloacele fixe intrate în patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii, etc., conform prevederilor din statute sau contracte, determinata prin expertiza.
Contabilitatea analitica a mijloacelor fixe este organizata pe fiecare obiect de evidenta contabila în parte.
Pentru organizarea contabilitatii sintetice a mijloacelor fixe se foloseste contul 21x "Imobilizari corporale", cont de imobilizari corporale amortizabile. Prezinta urmatoarele corespondente mai importante:

D
21x
C
404
281
231
6583
456
101
101
456
722

S.F.D.


Se debiteaza prin creditul conturilor:
*  Contul 404 "Furnizori de imobilizari", cu valoarea mijloacelor fixe achizitionate de la terti;
* Contul 231 "Imobilizari corporale în curs", cu valoarea mijloacelor fixe realizate si receptionate pe seama investitiilor în curs;
* Contul 456  "Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul" si contul  101 "Capital" cu valoarea de aport la capital a mijloacelor fixe aduse de asociati sau întreprinzatorul individual;
* Contul 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" cu valoarea mijloacelor fixe obtinute din productia proprie.
Se crediteaza prin debitul conturilor:
* Contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale", cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe amortizate pâna în momentul iesirii din patrimoniu prin vânzare sau urmare expirarii duratei de functionare;
*Contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital", cu valoarea neamortizata la data iesirii din gestiune a mijloacelor fixe;
*Contul 101 "Capital" si contul 456 "Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul", cu valoarea mijloacelor fixe retrase de întreprinzatorul individual sau de asociati.
Soldul debitor al contului reflecta valoarea de intrare a mijloacelor fixe existente în patrimoniu la acea data.
  
4.2.4 Exemple  de operatiuni economice privind imobilizarile corporale

            Operatia nr. 1  O societate comerciala achizitioneaza terenuri la cost de achizitie 4.500.000 lei, TVA 19% si mijloace fixe la cost de achizitie 9.200.000 lei, TVA 19% în baza facturii primite de la furnizori si a contractelor de vânzare-cumparare.
 ANALIZA CONTABILĂ:
a) CONŢINUT ECONOMIC: - Operatia presupune achizitionarea de imobilizari corporale de la furnizori:
 - cresc activele imobilizate corporale sub forma terenurilor si a mijloacelor fixe;
- creste obligatia fata de furnizori;
- creste T.V.A. aferenta cumpararilor de bunuri.
b) BILANŢ:  A + x = P + x
c) CONTURI
+x(A) "Terenuri si amenajari de terenuri"
4.500.000 lei
+x(A)  "Instalatii ."
9.200.000 lei
+x(A) "TVA deductibila"
2.603.000 lei
+x(P) "Furnizori de imobilizari" 16.303.000 lei
R2                     211                          D

R2                    213x                         D

R2                            4426                          D

R2                     404                          C
d) FORMULA CONTABILĂ:
%     =        404                    16.303.000
                                        211                                          4.500.000
                                      213x                                          9.200.000
                             4426                                          2.603.000

Operatia nr. 2 Se înregistreaza cedarea unor mijloace de transport a caror valoare de intrare este de 7.601.000 lei si sunt amortizate 65%, adica 4.940.000 lei.
 ANALIZA CONTABILĂ:
a) CONŢINUT ECONOMIC: - Operatia este de natura scoaterii din evidenta a mijloacelor  fixe cedate:
- scad mijloacele fixe cedate;
- scade amortizarea înregistrata pâna în momentul cedarii;
- cresc cheltuielile extraordinare cu valoarea neamortizata a programului informatic cedat.
b) BILANŢ:   A + x - x = P
                        A - x = P - x
c) CONTURI
+x(A) "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital" 2.660.000 lei                               
-x(A) "Instalatii ."
7.601.000 lei
-x(P) "Amortizari privind imobilizarile  4.940.000 lei                                     corporale" 
R2                   6583                      D

R3                   213x                       C

R3                     281                       D
d) FORMULA CONTABILĂ:
%     =        213x                     7.601.000
                                        6583                                        2.660.000
 281                                        4.940.000

Operatia nr. 3  În baza facturii furnizorului se înregistreaza lucrari de modernizari efectuate la mijloacele fixe din dotare în valoare de 4.000.000 lei, TVA 19%.
 ANALIZA CONTABILĂ:
a)CONŢINUT ECONOMIC: - Operatia de modernizare este de natura achizitionarii de mijloace fixe:
- cresc mijloacele fixe;
- creste TVA deductibila;
- creste obligatia fata de terti.
b) BILANŢ:   A + x = P + x
c) CONTURI
+x (A) "Instalatii ."
4.000.000 lei
+x(A) "TVA deductibila"
760.000 lei
+x (P) "Furnizori de imobilizari"  
4.760.000 lei
R2                      213x                        D

R2                    4426                          D

R2                      404                          C
d) FORMULA CONTABILĂ:
%     =        404                     4.760.000
                                       21x                                          4.000.000
                                      4426                                            760.000
Operatia nr. 4 Se înregistreaza cedarea terenurilor la valoarea de intrare de 12.000.000 lei.
ANALIZA CONTABILĂ:
a)CONŢINUT ECONOMIC: - Operatia este de natura scoaterii din evidenta a terenurilor:
 - scad terenurile;
 - cresc cheltuielile extraordinare.
b) BILANŢ :  A + x - x = P
c) CONTURI
+x(A) "Cheltuieli privind activele 12.000.000 lei                            cedate"
-x(A) "Terenuri si amenajari de terenuri"
12.000.000 lei
R2                  6583                          D

R3                    211                          C
d)FORMULA CONTABILĂ:
6583      =     211  12.000.000


Vanzari icoane ortodoxe

 
 
 
eXTReMe Tracker