ROgift.ro(magazin de cadouri)

Problematica insuccesului şcolar

Insuccesul şcolar reprezintă alternativa negativă, nefavorabilă a randamentului şcolar fiind denumită şi nereuşită şcolară sau eşec şcolar.
Insuccesul şcolar evidenţiază rezultatele slabe la învăţătură şi insuficienţă a dimensiunilor personalităţii elevilor(studenţilor).
Trebuie avut în vedere faptul că randamentul şcolar mediocru reprezentat de notele 5 şi 6 obţinute de elevi(studenţi) este în fond un rezultat relativ slab deşi oferă promovabilitate. De aceea, specialişti în educaţie, apreciază că notele 5 şi 6  obţinute de unii elevi(studenţi) înseamnă semieşec şcolar.
        Cauzele insuccesului şcolar
Cauzele insuccesului şcolar sunt de triplă natură şi anume:
a)    Cauze de natură familială:
Ø  familii dezorganizate;
Ø lipsa de condiţii necesare vieţii( hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, spaţiu de locuit);
Ø lipsa condiţiilor de învăţătură;
Ø exigenţele exagerate ale unor părinţi care cer copiilor rezultate peste posibilităţile reale;
Ø lipsa controlului unor părinţi asupra activităţii şcolare şi a celei extraşcolare;
Ø comportarea autoritară a unor părinţi faţă de copiii lor cu aplicarea de restricţii şi sancţiuni exagerate;
Ø lipsa legăturii unor părinţi cu şcoala, cu profesorii, cu dirigintele.
b)    Cauze de natură fiziopsihosociologică:
Ø tulburări fiziologice cum sunt cele senzoriale ( auditive, vizuale), unele boli(maladii) cardiace, biliare, digestive, endocrine etc.;
Ø tulburări psihice de comportament care pot fi de natură nevrotică ,mentală, afectivă şi caracterială;
Ø tulburări psihosociale, care pot fi conflicte cu normele etice şi sociale ca urmare a turburărilor relaţiilor sociale şi interpersonale în cadrul grupului social din care face parte.
c)     Cauze de natură pedagogică
Ø calitatea necorespunzătoare a organizării şcolare;
Ø pregătirea necorespunzătoare a profesorilor;
Ø conţinutul învăţământului necorespunzător cu exigenţele contemporane;
Ø baza tehnico-materială şi didactică necorespunzătoare;
Ø lipsa de cooperare dintre profesori ce poate duce la supraîncărcarea elevilor, studenţilor;
Ø orientarea şcolară şi profesională necorespunzătoare;
Ø evaluarea subiectivă care nedreptăţeşte pe elevi şi-i demobilizează la învăţătură;
Ø metodologia didactică pasivă şi neadecvată unei participări active şi euristice a elevilor în procesul instructiv–educativ;
Ø insuficienţa contribuţie a mass-mediei ,şi a altor factori educativi în susţinerea rolului şcolii.
Strategiile şi condiţiile favorabile prevenirii şi eliminării insuccesul şcolar se stabilesc în funcţie de cauzele nereuşitei şcolare(familiale, psihosociofiziologică  şi pedagogică).
Pentru optimizarea actului didactic, în contextul căruia să se prevină ori să se elimine eşecul şcolar, factorul educativi, mai ales profesorul trebuie să dovedească şi să respecte câteva condiţii specifice şi anume:
Ø manifestarea unei concepţii optimiste faţă de educaţie;
Ø dragoste şi dăruire faţă de elevi;
Ø măiestrie pedagogică, tact pedagogic;
Ø conştientizarea elevului asupra posibilităţile sale reale.
Atunci când s-au folosit strategiile adecvate şi valoroase pentru obţinerea succesului şcolar şi nu s-a reuşit, atunci trebuie procedat în consecinţă, în sensul că elevii care se menţin într-o situaţie de nereuşită şcolară să fie îndreptaţi către acele şcoli care corespund posibilităţilor lor de pregătire şcolară.Bibliografie:


Ioan Bontaş – Pedagogie, Tratat , Editura BICALL, 2001, Bucureşti.   

Vanzari icoane ortodoxe

 
 
 
eXTReMe Tracker